Bonader/Hanging tapestries

 

 

houseproudhansson


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

houseproudHansson © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.houseproud.se

EN JÄGARE, -05

Bonad i linne med broderi och applikation

Baserad på traditionell bonad

"En jägare gick ut att jaga uti en lund så grön. Där mötte han en flicka så fager o så skön"

EN ANNAN JÄGARE, -05

Bonad i linne med broderi och applikation

Baserad på traditionell bonad

"En jägare gick ut att jaga uti en lund så grön. Där mötte hon en pojke så fager o så skön"